Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kon Tum

Thông tin, tin tức hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

New Bảng tin

TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA( Cập nhật thường xuyên) Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa( DNNVV) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước . Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Quốc hội đã ban hành Luật số: 04/2017/QH14...
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG HHDN NĂM 2020 1. Vận hành trang Website HHDN : Ban Biên tập2. Tổ chức sự kiện : kết nối DN năm 2020 và lễ kỷ niệm 13.10; Cà phê Doanh nhân.3. Duy trì & Phát triển Hội viên 4. Khảo sát nhu cầu & phản hồi...