Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kon Tum

Thông tin, tin tức hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

New Bảng tin

Giới thiệu: I.Tổ chức: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, do các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đứng ra thành lập, các hội viên tự nguyện tham gia, được cơ quan Nhà nước ra quyết định công...