Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kon Tum

Thông tin, tin tức hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum

New Bảng tin

Ngày 20/3/2020, sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum đã dự thảo văn bản 552/SKH-DN về Góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất cho DNNVV tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. HHDN tỉnh Kon Tum gửi đến các DN...