Địa chỉ

1.

198 Bà Triệu - Phường Quang Trung - Thành Phố Kon Tum - Việt Nam

2.

Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum - Phường Quang Trung - Thành Phố Kon Tum - Việt Nam